Gaibakyan vs Abrahamyan

08.03.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) 1.05
07.03.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:7, 11:8, 11:1) 1.05
Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:2, 12:10, 11:5) 1.05
05.03.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:2 (8:11, 11:4, 11:2, 8:11, 11:7) 1.05
04.03.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (8:11, 11:1, 11:7, 11:9) 1.07
01.03.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:3, 8:11, 11:5, 12:10) 1.21
27.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:6, 15:13, 12:14, 11:8) 1.21
26.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 1.21
Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:5, 11:3, 8:11, 11:6) 1.21
25.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:2, 11:7, 8:11, 11:2) 1.13
24.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:5, 11:13, 11:6, 11:8) 1.21
23.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:1 (11:3, 11:6, 9:11, 13:11) 1.27
09.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) 1.13
08.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 1.24
05.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:8, 11:6, 11:3) 1.21
01.02.2021 Ghotanyan Davit – Abrahamyan Gevorg 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 1.27