Abrahamyan vs Ghotanyan

07.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 3:1 (11:9, 11:9, 4:11, 11:9) 7.70
06.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 5:11) 7.70
05.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) 5.40
04.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) 3.80
03.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (10:12, 6:11, 2:11) 4.20
02.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (6:11, 4:11, 5:11)
01.03.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (9:11, 9:11, 11:13) 3.60
26.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 2:3 (11:9, 6:11, 6:11, 12:10, 1:11) 3.60
25.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 2:11) 6.80
24.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) 3.60
23.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (4:11, 6:11, 9:11) 3.60
10.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) 4.80
Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (6:11, 9:11, 10:12)
09.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 2:3 (9:11, 12:10, 6:11, 11:7, 6:11) 4.80
07.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (10:12, 12:14, 6:11) 3.70
04.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 0:3 (2:11, 11:13, 11:13) 3.10
03.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 5:11) 3.10
01.02.2021 Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit 3:2 (11:9, 12:10, 6:11, 9:11, 11:7) 3.10